Konferencje, szkolenia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Terroryzm - zagrożenia, prewencja, perspektywy"

Miejsce:
Lublin
początek: 21-02-2020
koniec: 21-02-2020
Organizator:
Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 
Opis:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Terroryzm - zagrożenia, prewencja, perspektywy" to inicjatywa mająca na celu kompleksową, naukową dyskusję dotycząca problemu terroryzmu na wielu płaszczyznach. Refleksją objęte zostaną nie tylko współczesne formy terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość.

Organizatorzy pragną debatować na takie tematy, jak m.in. cyberterroryzm, bioterroryzm,  polityczne i prawne metody walki z terroryzmem oraz społeczność międzynarodowa wobec ataków terrorystycznych. Charakterystyka terroryzmu jest bardzo złożona, co skłania do stworzenia interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy, dzięki czemu możliwe będzie wielowymiarowe omówienie zagadnienia terroryzmu w przeszłości, obecnie i możliwości jego dalszego rozwoju.

Zjawisko terroryzmu obejmuje większość dziedzin nauki. Dlatego też do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych nie tylko z kierunków stosunków międzynarodowych, ale i psychologicznych i biologicznych, a także praktyków zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami. Uczestniczenie w wydarzeniu umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze.

Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 30 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-terroryzm.pl/
Opłata:
219 zł
 
Wpłaty:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)
 
Kontakt:
http://www.konferencja-terroryzm.pl/
tel. 733 933 416
e-mail: kontakt@konferencja-terroryzm.pl