Konferencje, szkolenia

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

Miejsce:
Lublin
początek: 21-03-2020
koniec: 22-03-2020
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 
Opis:
XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 to wydarzenie, które może pochwalić się ponad 10-letnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego - wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych - dała podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL, jak i realizacji pozostałych aktywności.

Konferencja TYGIEL jest ceniona dzięki możliwości przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, a w konsekwencji do nawiązania współpracy pomiędzy osobami podejmującymi się rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystującymi inne narzędzia i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane interdyscyplinarne wyniki badań z wielu obszarów wiedzy: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz sztuki.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się w trzech turach: I tura do 17 października 2020 r., II tura do 23 stycznia 2020 r., a III tura do 20 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-tygiel.pl/


Opłata:
w I turze - 199 zł; w II turze - 219 zł; w III turze - 239 zł.
 
Wpłaty:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)
 
Kontakt:
http://www.konferencja-tygiel.pl/
tel. 733 933 416
kontakt@konferencja-tygiel.pl