Gorące wiadomości

Czy w roku 2015 katastrofa demograficzna Polski będzie już nieodwracalna?

Jest nas obecnie ponad 38 milionów Polaków, najwięcej w całej naszej historii. Według prognoz demograficznych już nigdy w przyszłości nie będziemy tak licznym narodem. Szacunki Eurostatu przewidują, że do roku 2060 liczba ludności spadnie do poziomu 32 milionów. Statystyczny Polak będzie miał 51 lat wobec dzisiejszych 37 a osoby 50+ zdominują populację kraju. Czeka nas wyludnienie oraz konflikty społeczne wobec nieuchronnego w takich okolicznościach załamania systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej. Czy w perspektywie kolejnych dekad utrata demograficznej suwerenności, a ostatecznie zdolności przeżycia Polaków jako narodu jest nieunikniona?

Co stało się w okresie ostatnich 20 lat, że nastąpił nie notowany nigdy wcześniej spadek dzietności z poziomu dwojga dzieci na kobietę jeszcze w roku 1988 do poziomu 1,3 dziecka obecnie? Dlaczego jesteśmy pod tym względem na 209 miejscu spośród 223 krajów świata? Dlaczego Polki w Londynie rodzą dwukrotnie więcej dzieci i mając statystycznie ponad 2,5 dziecka wyprzedzają tam m.in. Pakistanki, Hinduski, Nigeryjki i Somalijki?

Według CBOS 81% Polaków w kraju również chciałoby mieć dwoje lub więcej dzieci. Dlaczego zatem młodzi Polacy nie mogą zrealizować w Polsce swoich pragnień? Czy oprócz braku udogodnień i zachęt finansowych ze strony państwa jest coś jeszcze co zmotywowałoby ich do realizacji prokreacyjnych planów? Czy, gdyby mogli je w ciągu kolejnych kilku lat urzeczywistnić, katastrofy demograficznej dałoby się uniknąć?

Z danych GUS wynika, że dziś tak samo jak na początku lat 80-tych czy 90-tych w Polsce żyje ok. 10 mln kobiet w wieku 15-49 lat z czego ponad 3 miliony w wieku 25-35 lat urodzonych w tzw. wyżu demograficznym roku 1980. Demografowie prognozują, że mamy tylko 3 do 5 lat, by kobiety te zdecydowały się na dziecko. Jeśli tego nie zrobią, zmiana negatywnego trendu demograficznego stanie się niemożliwa.

Skalę deficytu dzietności obrazuje różnica blisko dwóch milionów dziewczynek w wieku 0-15 lat pomiędzy rokiem 1990 a dniem dzisiejszym.

Żyjemy zatem w stanie wyższej konieczności demograficznej. Sztandarem programu rozwojowego kraju musi stać się polityka rodzinna.

Wyniki badań, które przeprowadziła Fundacja Mamy i Taty wśród młodych Polaków pokazują jednak, że same działania w sferze zachęt materialnych, jeśli takowe w ogóle nastąpią, nie wystarczą. Bariery to dziś m.in. brak społecznej akceptacji wielodzietności, powszechny brak zrozumienia dla decyzji o 3-cim dziecku ze strony pokolenia rodziców dzisiejszych 30-latków. To wszechobecny niemal przekaz w sferze publicznej, że wysiłek kobiety związany z rodzicielstwem jest mniej wartościowy niż samorealizacja w życiu zawodowym. To także brak poczucia bezpieczeństwa młodych kobiet w wielu podstawowych wymiarach egzystencji.

Fundacja Mamy i Taty zdecydowała w tych okolicznościach, by kampanię na rzecz zmiany klimatu społecznego wokół rodzicielstwa, planowaną na przyszły rok, rozpocząć jak najszybciej. Wykonano już komplet badań, Fundacja przystępuje teraz do pracy nad produkcją spotu telewizyjnego, by już jesienią uruchomić kampanię w mediach. Jak zwykle potrzebne na ten cel środki mogą pochodzić wyłącznie od sympatyków Fundacji, bo w budżecie państwa czy funduszach europejskich pieniędzy na rozwiązywanie problemów demograficznych nie ma i tak naprawdę nigdy nie było. Fundacja prosi zatem o wsparcie w tej fundamentalnej dla Polski sprawie. To bardzo konkretny cel, który wymaga wielkiego zbiorowego wysiłku i nikt nas jako społeczeństwa w tym nie wyręczy.

Opublikowano: 2012-08-04

Źródło: Fundacja Mamy i Taty


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy