Gorące wiadomości

Orientacja na działanie sprzyja większej odporności psychicznej u pracowników korporacji

Pracownicy korporacji, których cechuje orientacja na działanie, są bardziej odporni psychicznie i szybciej regenerują siły po doświadczeniu trudnej sytuacji lub porażki niż osoby przejawiające problemy z samodyscypliną i silną wolą, a więc zorientowane na stan - wynika z badań wrocławskiego wydziału SWPS.

Katarzyna Cieślik, absolwentka psychologii SWPS, przebadała 80 pracowników z Wrocławia i Krakowa w wieku 24-40 lat, których staż pracy w korporacji wynosił od 6 miesięcy do 16 lat. Pod naukowym okiem dr Sybilli Blaszczyk-Schiep z Katedry Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji SWPS we Wrocławiu postanowiła sprawdzić, jak osoby zaabsorbowane pracą dają sobie radę z różnymi emocjami towarzyszącymi wykonywaniu zawodowych obowiązków, kontrolą swojego zachowania w pracy oraz, jaki styl osobowości przejawiają.

Okazało się, że pracownicy zorientowani na działanie, czyli tacy, którzy w trudnej czy stresującej sytuacji potrafią szybko generować pozytywne emocje i wbrew przeszkodom podejmować decyzje, lepiej radzą sobie ze stresem wynikającym z pracy. Co więcej, przejawiają mniej objawów lęku i depresyjności niż osoby również zaabsorbowane pracą, ale zorientowane na stan - skoncentrowane na stałym punkcie w czasie, charakteryzujące się pewną biernością, które na podjęcie decyzji potrzebują zdecydowanie więcej czasu.

Z badania wynika także, że osoby zaabsorbowane pracą i zorientowane na działanie lepiej radzą sobie ze złym i smutnym nastrojem, jak i przemęczeniem, brakiem motywacji do działania czy poczuciem utraty zainteresowań. - "Oznacza to, że orientacja na działanie u osób najsilniej zaabsorbowanych pracą chroni je przed powstaniem negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego" - wyjaśnia Katarzyna Cieślik, autorka badania.

Co więcej, wnioski badawcze pokazują, że osoby zorientowane na działanie potrafią szybko otrząsnąć się z porażki i mimo negatywnych informacji zwrotnych czy przeżytego niepowodzenia, szybko zabrać się z powrotem do pracy i osiągnąć sukces. Natomiast osoby zorientowane na stan mają tendencję do myślenia o swoim niepowodzeniu, przez co trudno jest im zacząć lub doprowadzić do końca rozpoczęte nowe zamiary i działania.

Zdaniem Cieślik, badanie dostarcza praktycznych wniosków dla pracodawców. Osoby silnie zaabsorbowane pracą, jeśli są zorientowane na działanie, są bardziej odporne na stres, gdyż wystarczą ich mechanizmy samoregulacji, aby szybko działać - nawet w sytuacji trudnej, i radzić sobie z obciążeniem w pracy. Osoby zorientowane na stan są bardziej wrażliwe na stres, jeśli angażują się nadmiernie w aktywności zawodowe. Ważne jest zatem udzielanie im potrzebnego wsparcia społecznego, uczenie strategii radzenia sobie w sytuacji stresu czy trenowanie ich kompetencji społecznych, w postaci np. treningów asertywności. Wnioski z badania mogą być także pomocne w procesie rekrutacji i podejmowaniu decyzji o obsadzaniu wolnych stanowisk osobami o różnych predyspozycjach psychicznych, tak aby jak najlepiej wykorzystać potencjał psychiczny i pracowników do rożnych zadań wykonywanych w ramach pracy.

Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariuszy w styczniu i lutym 2011 roku na grupie pracowników korporacji, którzy deklarowali, że ich tygodniowy czas pracy wynosi więcej niż 50 godzin.

Opublikowano: 2012-11-29

Źródło: Centrum Prasowe SWPS


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz