Gorące wiadomości

Konferencja "Zauważ nasze słowa" zainauguruje kampanię społeczną na rzecz społeczności głuchych

Już 18.06.2013 odbędzie się konferencja "Zauważ nasze słowa", która inauguruje kampanię społeczną na rzecz społeczności głuchych. Temat główny to zapewnienie równego dostępu i przede wszystkim możliwości pracy osobom głuchym a także zaprezentowanie najnowszych technologii, które ułatwiają komunikację z osobami głuchymi. Kampania ma na celu aktywizację zawodową osób głuchych i walkę ze stereotypami.

470 000 osób w Polsce to osoby głuche lub niedosłyszące, które ze względu na oczywisty problem z komunikacją, pozbawione są równego dostępu do edukacji, opieki medycznej, opieki prawnej, policji a przede wszystkim pracy.

- "Nasza konferencja jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, które przenosi problemy głuchych na szersze forum. Na pewno cenna i potrzebna jest pomoc głuchym i tutaj coraz więcej firm udaje nam się przekonać, żeby pomagały systemowo, na przykład w ramach projektów CSR owych. To co jednak jest największym problemem to stereotypy i uprzedzenia w stosunku do głuchych takie jak przekonanie o ograniczeniu umysłowym tych osób albo myślenie, że napisy lub tekst załatwiają sprawę. Nie załatwiają. Dzięki technologii bariera komunikacyjna powoli zanika. Na stronie migam.pl powstała mapa instytucji, firm i usług, które wdrożyły komunikator i dzięki temu głusi mogą porozumieć się u fryzjera, w urzędzie, w sklepie" - tłumaczy Przemek Kuśmierek, twórca projektu migam.pl

Podczas konferencji zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z uregulowaniami prawnymi związanymi z zatrudnianiem osób głuchych. Pracodawcy będą mogli dowiedzieć się jakiego rodzaju wsparcie, ulgi i przywileje łączą się z zatrudnianiem osób głuchych i niedosłyszących. Przedstawiciele działów HR otrzymają praktyczną wiedzę związaną z zawieraniem i rozwiązywaniem umów, świadczeniami dodatkowymi oraz będą mogli dowiedzieć się w których specjalnościach osoby głuche są często lepszymi pracownikami niż słyszący.

W dziedzinie komunikacji i technologii, prelegenci przedstawią najnowsze rozwiązania, które lokują Polskę w czołówce krajów rozwijających technologię komunikacji osób głuchych. Organizatorzy przewidzieli między innymi pokaz projektu Migam.pl oraz przegląd inicjatyw szkoleniowych i komunikacyjnych. O swoich sukcesach opowiedzą osoby głuche, które z powodzeniem realizują swoje aspiracje życiowe w świecie słyszących.

- "To prawda, że wśród głuchych często panuje przekonanie, że nie warto podejmować wysiłku ponieważ bariera komunikacyjna sprawia, że nigdy nie osiągną znaczących sukcesów w nauce lub pracy. Chcemy przekonać społeczność głuchych, że dzięki nowym technologiom i programom szkoleniowym mają szansę na rozwój swoich możliwości i talentów, a dalej na naukę i zatrudnienie w firmach. Nasza akcja zaplanowana jest na rok i mamy nadzieję, że zaplanowane działania, w tym cykl konferencji będą szansą na poprawienie sytuacji Głuchych." - dodaje Przemek Kuśmierek.

Konferencja obejmie też zagadnienia edukacji i integracji - czego możemy nauczyć się od osób głuchych. Czy uczenie języka migowego bardzo małe dzieci stymuluje ich rozwój? Jakie inicjatywy integracyjne podejmowane są w celu przeciwdziałaniu barierom i różnicom społecznym?

Wszyscy zainteresowani mogą zarejestrować się na konferencję na stronie www.konferencja.migam.pl w zakładce "Zarejestruj się".

Co ciekawe, udział w konferencji jest płatny, ale każda osoba, która chce wziąć udział a nie może zapłacić, ma możliwość skorzystania z kodu rabatowego w wysokości 100% - czyli za darmo. Kod 9rj2dgqhts jest również dostępny na stronie konferencji, w zakładce "Zarejestruj się".

Opublikowano: 2013-06-11

Źródło: migam.pl


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz