Gorące wiadomości

Zostań Pedagogiem Roku 2013 - podziel się swoimi sukcesami

Redakcja miesięcznika "Głos Pedagogiczny" zaprasza do udziału w konkursie Pedagog Roku 2013. Konkurs skierowany jest do osób zatrudnionych na stanowisku pedagoga w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej placówce oświatowej. Wręczenie nagród nastąpi podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu dla Pedagogów Szkolnych i Pracowników OPS.

Uczestnictwo w konkursie polega na przedstawieniu projektu zrealizowanego przez pedagoga w roku szkolnym 2011/12 i/lub 2012/13 ramach pracy z uczniem, współpracy z rodzicami lub współpracy ze środowiskiem lokalnym. Projekt należy przedstawić w formie opisu oraz załączników - narzędzi, które zostały wykorzystane podczas realizacji projektu (np. scenariusze, karty pracy, arkusze diagnostyczne). Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę Pedagog Roku 2013 oraz voucher na 3-dniowy pobyt w Hotelu Atlas w Ciechocinku. Placówka, w której zatrudniony jest pedagog, otrzyma zestaw pomocy dydaktycznych oraz znak jakości w jednej z trzech kategorii: "Szkoła przyjazna uczniom", "Szkoła przyjazna rodzicom", "Lider współpracy ze środowiskiem".

Więcej informacji o konkursie...

Wręczenie nagród nastąpi 25 października 2013 r. w Warszawie podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu dla Pedagogów Szkolnych i Pracowników OPS.

Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych to cykliczne spotkanie pedagogów i psychologów, odbywające się od 2009 roku w Warszawie. Organizatorem kongresu jest miesięcznik "Głos Pedagogiczny". Celem kongresu jest wspieranie pedagogów i psychologów w realizacji ich zadań, m.in. działań profilaktyczno-wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, interwencji w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów, współpracy z rodzicami i instytucjami pomocowymi. W siedmiu edycjach kongresu wzięło udział ponad 1700 osób, a wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Marta Bogdanowicz, prof. Zbigniew Izdebski, prof. Zbigniew B. Gaś, prof. Ewa Czerniawska, prof. Maria Ledzińska, sędzia Anna Maria Wesołowska, kom. Wanda Mende oraz Dorota Zawadzka.

Tematem ósmej edycji kongresu, który odbędzie się 25 października, jest praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej. Diagnoza oraz pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą czy alkoholizmem wymaga współpracy na linii szkoła - OPS, dlatego na kongres organizatorzy zapraszają nie tylko pedagogów i psychologów szkolnych, ale również pracowników socjalnych.

Więcej informacji o Kongresie...

Opublikowano: 2013-08-13

Źródło: Głos Pedagogiczny


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz