Gorące wiadomości

Odbyła się 7-ma konferencja Kliniki Wolmed, poświęcona uzależnieniom

Efektywność leczenia lekarzy uzależnionych od alkoholu, agresja i przemoc w rodzinie, które wynikają z nadużywania alkoholu, a także korzystne aspekty choroby afektywnej dwubiegunowej. Między innymi takich zagadnień dotyczyła kolejna, siódma już Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Klinikę Psychiatryczną i Terapii Uzależnień Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa i Fundację "Rozwój - Lepsza Przyszłość", która odbyła się w sobotę 12 października w Sport Hotelu w Bełchatowie.

Wśród prelegentów byli wybitni specjaliści: profesorowie Lucyna Golińska, Dominika Dudek, Wojciech Gruszczyński i Jerzy Vetulani oraz Sławomir Wolniak, ordynator Kliniki i Karina Stasiak, kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień. Tytuł konferencji to "Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zaburzeń psychicznych".

Sławomir Wolniak, ordynator Kliniki Wolmed, w swoim wykładzie poruszył temat związany z uzależnieniem od alkoholu wśród lekarzy. - "Lekarze są w tzw. grupie ryzyka, w której ludzie narażeni są na obciążenia, często związane z wykonywanym zawodem, m.in. stres, lęk, czy, jak w przypadku medyków, długie godziny pracy i odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów" - mówi lekarz. - "Mimo iż problem istnieje, obecnie brak badań epidemiologicznych dotyczących omawianego zjawiska. Terapia uzależnień dla lekarzy cierpiących na chorobę alkoholową to temat, który porusza się niezwykle rzadko i niechętnie."

O wpływie agresji i przemocy na rozwój dzieci w swoim wykładzie mówił prof. Wojciech Gruszczyński. Przedstawił wyniki własnych badań, których celem było poznanie skutków przemocy w rodzinie na rozwój psychofizyczny i zachorowalność dzieci. - "W populacji 237 uczniów 14-letnich stwierdzono występowanie zjawisk przemocy i agresji, przy czym miała ona ścisły związek z alkoholem u 70 procent rodzin" - mówi profesor Gruszczyński. - "U tych dzieci stwierdzono zaburzenia wszystkich aspektów jego życia - biologicznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego - szkolnego."

Uczestnicy konferencji jak co roku z ciekawością oczekiwali na wykład profesora Jerzego Vetulaniego, którego barwne i ciekawe wystąpienia przyciągają wiele osób, nie tylko lekarzy. Tym razem profesor Vetulani swój wykład poświęcił chorobie afektywnej dwubiegunowej, charakteryzujące się epizodami depresji, manii lub hipomanii. Zdaniem profesora, jej występowanie u niektórych osób może być niekiedy pożyteczne dla społeczeństwa. - "Człowiekowi się wydaje, że może wszystko, nie zdaje sobie sprawy z własnych ograniczeń, z własnych możliwości" - zauważa prof. Vetulani.

Uczestniczący w konferencji lekarze i terapeuci - w tym roku było ich prawie 90 - mieli możliwość zdobycia wiedzy m.in. z zakresu badań prowadzonych przez prelegentów oraz ich naukowych osiągnięć.

Opublikowano: 2013-10-22

Źródło: Wolmed


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz