Gorące wiadomości

Warsztaty na temat aktywizacji społeczności lokalnej w Katowicach

Czy chętnie angażujemy się w działania na rzecz najbliższego otoczenia? Globalne spojrzenie na funkcjonowanie człowieka w lokalnej społeczności zaprezentują goście międzynarodowej konferencji w SWPS Katowice. Wykłady i warsztaty odbędą się w dniach 15-17 grudnia w siedzibie uczelni przy ul. Techników 9. Wstęp wolny.

Zdrowie, bezpieczeństwo, praca socjalna, płacenie podatków a partycypacja w zarządzaniu, rola komunikacji i PR w budowaniu wspólnoty czy praca na rzecz zmarginalizowanych grup etnicznych ? to tylko niektóre z tematów konferencji pt. "Człowiek w społeczności lokalnej ? partycypacja, empowerment, zasoby". Prelegenci omówią dobre praktyki zmiany społecznej, przedstawią przykłady działań liderów samorządowych, a także zaprezentują metody badań społeczności, w tym środowisk zamkniętych.

? Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy z różnych dziedzin nauki i praktyki z zakresu funkcjonowania człowieka w społeczności lokalnej oraz wskazanie kierunków praktycznych zastosowań omawianych teorii i wyników badań ? mówi dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS, dziekan SWPS Katowice. ? Zaprezentowane zostaną również przykłady realizowanych już projektów wykorzystujących w sposób innowacyjny wiedzę i narzędzia naukowe w celu wspierania i uaktywniania społeczności lokalnych ? dodaje.

W programie konferencji znajdują się wykłady ekspertów z Polski i zagranicy, a także najciekawsze referaty spośród nadesłanych zgłoszeń oraz warsztaty upowszechniające wiedzę i umiejętności w zakresie angażowania ludzi w działania na rzecz lokalnej społeczności. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień: dr. Christopha Koglera (Uniwersytet w Wiedniu, Austria), doc. dr Márii Machalovej (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja), prof. dr. hab. Władymira Momota (Uniwersytet im. Nobla w Dniepropietrowsku), prof. Piotra Przytuły (Uniwerytet St. Cloud, USA), prof. Ulricha Winterfelda (Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) Dresden, Niemcy), prof. Marka Wosińskiego (Uniwersytet Arizona State, USA) oraz prof. Barbary Weigl (Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej).

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób, którym zależy na aktywizacji społeczności w najbliższym otoczeniu, ekspertów zajmujących się tą problematyka zawodowo i w ujęciu naukowym. To także propozycja dla przedstawicieli samorządów, władz lokalnych czy organizacji pozarządowych.

Po konferencji opublikowany zostanie specjalny numer Polish Psychological Bulletin zawierający artykuły autorów najciekawszych wystąpień zaprezentowanych w ramach konferencji.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji organizatorzy proszą o kontakt na adres e-mail: agruca@swps.edu.pl.

Opublikowano: 2014-12-09

Źródło: CP SWPS


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz