Gorące wiadomości

W co wierzą polscy ateiści?

Trzy czwarte polskich ateistów ochrzciło dziecko. Co piąty z nich wierzy w istnienie duszy, a co dziesiąty - w życie po śmierci. Kilkanaście procent ateistów w Polsce chodzi do kościoła.

Ciekawy portret ateistów wyłania się z raportu dr Radosława Tyrały z Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH w Krakowie, które częściowo zaprezentował "Tygodnik Powszechny".

Zdecydowana większość niewierzących to w Polsce ludzie młodzi, mieszczący się w przedziale wiekowym pomiędzy 16 a 29 rokiem życia (54 proc.). Co trzeci ateista mieszka w dużym mieście, a tylko co dziesiąty na wsi.

Jeśli chodzi o samookreślenie ateistów, to wskazują oni kilka opcji. Największa grupa (47 proc.) z nich mówi o sobie właśnie "ateiści", 27 proc. nazywa się "racjonalistami", 17 proc. "agnostykami" zaś 13 proc. mówi o sobie - "niewierzący".

Najważniejszą przyczyną odejścia od Kościoła katolickiego jest negatywna ocena tej instytucji i jej przedstawicieli (50,2 proc.) oraz "naukowa interpretacja rzeczywistości" (54 proc.).

Jak wynika z raportu dr Tyrały, aż 88 proc. polskich ateistów należało kiedyś do Kościoła katolickiego. Większość z nich dorastała w katolickim otoczeniu. Stosunkowo duża grupa ateistów podkreśla swoją bierną socjalizację religijną, czyli uczestniczenie w praktykach religijnych, ale bez pogłębionych rozmów na ten temat.

I tak, polscy ateiści często pojawiają się w kościele - z okazji świąt, ślubów, chrztów dzieci... Kilkanaście procent uczestniczy w mszach świętych, a 30 proc. zdecydowało się na zostanie rodzicem chrzestnym. Aż 3/4 deklarujących się jako niewierzący ochrzciło swoje dziecko, podczas gdy zaledwie 8 proc. dokonało apostazji.

Jeszcze ciekawiej prezentują się wyniki badań, dotyczące przekonań ateistów odnośnie do sfery religijnej. Niecałe 4 proc. ankietowanych wierzy w Boga osobowego, co piąty w istnienie duszy, a co dziesiąty w życie po śmierci.

Samookreślenie siebie jako osoba niewierząca jest związane zwykle z negatywnym stosunkiem do Kościoła katolickiego. Ponad 85 proc. przyznaje się do wrogości lub niechęci wobec Kościoła. Stosunkowo duży jest poziom obojętności wobec religii w ogóle. Pojawia się jednak zainteresowanie innymi wyznaniami - na przykład buddyzmem (9,3 proc.) czy satanizmem (4,1 proc.).

Opublikowano: 2014-12-25

Źródło: Fronda.pl


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy