Gorące wiadomości

Uzależnienia zagrożeniem dla współczesnego człowieka

Zagrożenia płynące z zażywania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych były głównym zagadnieniem poruszonym podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Uzależnienia - zagrożeniem dla współczesnego człowieka", którą zorganizowała Klinika Wolmed w Dubiu. Wśród prelegentów znaleźli się znakomici wykładowcy, profesorowie Piotr Gałecki, Lucyna Golińska, Wojciech Gruszczyński, Bartosz Łoza, Marcin Wojnar, Jerzy Vetulani oraz Magdalena Smaś-Myszczyszyn i Karina Stasiak.

Jak podkreśla Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed, konferencje każdego roku przybliżają tematykę uzależnień szerokiemu gronu terapeutów pracujących w ośrodkach i poradniach niemalże w całej Polsce.

Karina Stasiak, specjalista terapii uzależnień, mówiła o tym, jak współczesny świat warunkuje uzależnioną osobowość. - Cywilizacja przyniosła nam dobrobyt - zaczynamy otaczać się wieloma różnymi przedmiotami, chcemy coraz więcej i często tracimy nad tym kontrolę, nie zastanawiając się, czy na pewno tego potrzebujemy ? zauważa K. Stasiak. - Zaczyna nam to sprawiać przyjemność i to od niej w końcu się uzależniamy.

Problematykę uzależnień behawioralnych rozwinęła prof. Lucyna Golińska, która uważa, że nałogi behawioralne pełnią analogiczną funkcje jak alkohol czy narkotyki - tzn. zmieniają doświadczane emocje w sposób nagradzający dla podmiotu wywołując krótkotrwałe uczucie zadowolenia i przyjemności.

Z kolei prof. Wojciech Gruszczyński, prowadzący od lat 80. ub. wieku badania nad odległymi skutkami mikrouszkodzeń mózgu (MBD - minimal brain damage), szczególnie w odniesieniu do płodu i małych dzieci, uważa, że doznane w tym okresie uszkodzenia mają negatywny wpływ zarówno na stan psychiczny i somatyczny, ale i społeczne funkcjonowanie człowieka przez całe jego życie. W swoim wystąpieniu omówił także rolę tzw. neuronów lustrzanych, których odkrycie pod koniec XX wieku nazywane jest przełomowym.

Tematykę związaną z różnicami wynikającymi z uzależnienia od alkoholu, a dotyczącymi kobiet oraz mężczyzn przedstawił prof. Piotr Gałecki, z kolei prof. Marcin Wojnar swoje wystąpienie poświęcił medycznym i pozamedycznym skutkom używania kannabinoidów, czyli przetworzonych konopi indyjskich oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy.

W konferencji wzięło udział blisko 90 terapeutów, psychologów i lekarzy. Konferencję patronem honorowym objęło Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Starosta Bełchatowski Waldemar Wyczachowski oraz Gmina Szczerców.

Opublikowano: 2015-10-20

Źródło: Wolmed


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz