Gorące wiadomości

Collegium Civitas zaprasza na "Targi idei"

29 marca 2017 r. innowatorzy społeczni i świat nauki spotkają się na "Targach idei", wydarzeniu poświęconym wspieraniu innowacji społecznych na uczelniach wyższych. "Targi idei" będą łączyć panele dyskusyjne i prezentację Innowacji społecznych  podczas Wolves Summit, jednej z najważniejszych wydarzeń dla start-upów w tej części Europy. Wydarzenie odbędzie się w Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki, na 12 piętrze w Auli "A" natomiast część druga w "Kinotece", również w Pałacu Kultury i Nauki. Wydarzenie organizują Collegium Civitas wspólnie z Ashoka Polska, Uniwersytetem Northampton oraz Uniwersytetem Islandzkim.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy się na nie zarejestrować.

Innowacje społeczne podbijają świat. Realizowane są przez ludzi z pasją i inwencją, którzy dostrzegają możliwości i rozwiązania tam, gdzie nie widzą ich inni. Do najbardziej znanych przykładów należą m.in. bank dla ubogich założony w Bangladeszu, który pomaga ubogim wyrwać się z biedy. Za tę innowację, w 2006 r. prof. M. Yunus został uhonorowany pokojową nagrodą Nobla. Innym przykładem są coraz bardziej popularne kooperatywy gastronomiczne, pomagające w rehabilitacji społecznej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na polu edukacji wyższej, warty odnotowania jest m.in. pomysł Shai Reshef'a na "demokratyzację wyższego wykształcenia" dzięki tzw. otwartym uniwersytetom (University of the People) - centrom, które dzięki technologiom zdalnego dostępu, umożliwiają nieodpłatne studiowanie ludziom, których na studia nie stać.

Jakie stanowisko przyjmują uczelnie wyższe, wobec tego typu zjawisk? Wiele z nich, np. uniwersytety brytyjskie czy amerykańskie, skupione m.in. w ramach sieci AshokaU, starają się wspierać te trendy, tworzą ścieżki edukacyjne mające przygotować młodych ludzi do tego, aby byli gotowi wprowadzać pozytywne zmiany społeczne w swoim otoczeniu.

Niestety w Europie Centralnej i Wschodniej uczelnie wciąż nie wypracowały systemowych rozwiązań, mogących wspierać edukację innowatorów społecznych. Jak zauważa prof. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas, aby to osiągnąć "Konieczna jest współpraca trzech grup podmiotów, środowisk akademickich, biznesu ale też organizacji pozarządowych".

Do tych wszystkich środowisk adresowane jest wydarzenie "Targi wiedzy" 29 marca w Warszawie. W trakcie części pierwszej odbędą się panele poświęcone roli uczelni wyższych we wspieraniu innowacji społecznych, podczas których uczestnicy spróbują m.in. odpowiedzieć na pytania: czym odróżniają się innowacje społeczne od innych przedsięwzięć biznesowych, jak uczelnie wspierają innowacje społeczne oraz jaka jest rola otoczenia biznesu, w tym sieci i organizacji pozarządowych we wspieraniu innowatorów. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną doświadczenia Uniwersytetu w Northampton, jednego z trzech uniwersytetów w Europie posiadającego prestiżową akredytację Changemaker Campus przyznawaną przez AshokaU a także doświadczenia Uniwersytetu Mikołaja Romera z Litwy.

W drugiej części spotkania prezentacja projektów innowacji społecznych, z różnych dziedzin, przed inwestorami w trakcie Wolves Summit - jednego z najważniejszych wydarzeń dla start-upów w skali europejskiej. Jest to szansa, w szczególności dla innowatorów społecznych, na publiczne zaprezentowanie pomysłu, zetknięcie się z innymi innowatorami oraz networking.

Opublikowano: 2017-03-08

Źródło: CC


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz