Gorące wiadomości

Wskutek reformy edukacji liczba nauczycieli w szkołach nie spadła, lecz wzrosła o ponad 10 tys.

W porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 10 tys. wzrosła liczba nauczycieli, zaś liczba etatów wzrosła o ponad 17 tys. - poinformowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska przedstawiając dane z Systemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

Według danych SIO w porównaniu z ubiegłym rokiem o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach oświaty. W roku szkolnym 2016/2017 etatów było 673 323, a obecnie - 691 tys. - Można by powiedzieć, że te etaty to są dodatkowe godziny dla nauczycieli, którzy już w systemie funkcjonowali. Ale przeliczyliśmy to na liczbę nauczycieli - to jest 10 139 osób. Bardzo się cieszymy, że w taki sposób hamujemy skutki niżu demograficznego - powiedziała Zalewska.

W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 11 760 i wynosi obecnie 578 444. W przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycieli wynosi 84 324, czyli o 4 652 więcej niż w roku ubiegłym. W szkołach i placówkach liczba etatów dla nauczycieli wzrosła o 7 107 i wynosi 494 119.

Z SIO wynika, że o 11 976 wzrosła także liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. W sumie jest ich 595 201, co daje wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017.

- Są to etaty w przekształcanych szkołach, bo przypominam, pojawiły się tam dodatkowe miejsca pracy, dodatkowe godziny - wyjaśniła minister pytana, w jakich typach placówek głównie wzrosła liczba etatów nauczycielskich.

Przekształcanie szkół to wynik reformy edukacji rozpoczętej 1 września 2017 r., zgodnie z którą 6-letnie szkoły podstawowe są przekształcane na placówki 8-letnie, a wygaszane są gimnazja, które docelowo znikną z systemu edukacji z 1 września 2019 r.

Jak podaje MEN prawie 100 proc. budynków gimnazjów zostało przekształconych w inne typy szkół, do nich włączonych lub funkcjonuje jeszcze w systemie oświaty (99,3 proc). W ubiegłym roku szkolnym w systemie oświaty funkcjonowało 7 630 gimnazjów. W roku szkolnym 2017/2018 jest 1 930 gimnazjów, z czego 915 samodzielnych, a 1 015 w zespołach. W 5 645 szkołach działają oddziały gimnazjalne - klasa II i III. Są to szkoły, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone.

Szefowa MEN pytana przez dziennikarzy, ilu nauczycieli pracuje w tym roku szkolnym w więcej niż jednym miejscu zatrudnienia odpowiedziała, że 100 tys. pracowało jeszcze przed przekształceniem. - To jest stan, który niestety utrzymuje się od wielu lat. Tutaj nie widzimy jakiegoś większego ruchu - zaznaczyła.

Z danych SIO wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 z uprawnień emerytalnych skorzystało 6564 nauczycieli, czyli 1,1 proc. W ubiegłym roku na emerytury przeszło 5128 nauczycieli, czyli 0,88 proc. Z kolei z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli skorzystało 2629 nauczycieli, czyli 0,44 proc. W ubiegłym roku na "kompensówki" odeszło 2173 nauczycieli, czyli 0,37 proc.

Jak podało MEN nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2016/2017 stanowili 0,83 proc. (4857 osób), a w roku szkolnym 2017/2018 - 0,96 proc. (5719 osób).

Przedstawiając dane z zebrane w SIO Zalewska podała także informacje dotyczące uczniów. Poinformowała, że aż 94,6 proc. rodziców zdecydowało o tym, żeby ich 6-letnie pozostały w przedszkolach, a jedynie ponad 5 proc. rodziców zdecydowało, że ich sześciolatek poszedł do I klasy.

Zalewska przypominała, że samorządy na dzieci 6-letnie w edukacji przedszkolnej otrzymają środki w subwencji oświatowej. - To jest historyczny moment. Nikt proszę państwa już z tego się nie wycofa. Nie wyobrażam sobie ministra edukacji, który by powiedział, że dla sześciolatka, który uczy się w przedszkolu wycofuje subwencję oświatową. W ten sposób wydłużyliśmy kształcenie ogólne o jeden rok. To już nie jest 12 lat, tylko 13 lat. Stąd subwencja oświatowa 1 mld 623 mln zł i oczywiście 1 mld 354 mln zł dla dzieci w formie dotacji w wieku od 2 do 5 lat - powiedziała Zalewska.

Z SIO wynika też, że w roku szkolnym 2017/2018 o 3,52 proc. wzrósł odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i wynosi obecnie 84,60 proc. Odsetek 3-latków w wychowaniu przedszkolnym wzrósł o 6,4 proc. wzrósł i wynosi 73,6 proc. wszystkich dzieci w wieku 3 lat. 4-latków jest o 2,1 proc. więcej w placówkach (ogółem 86,6 proc.), zaś 5-latków - więcej o 2,6 p. proc., co oznacza ich odsetek na poziomie 93,3 p. proc. W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 91,24 proc. przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat. To wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,24 p. proc. Na wsi do placówek wychowania przedszkolnego chodzi 75,41 proc. dzieci i jest to więcej o 3,83 p. proc. niż rok wcześniej.

System Informacji Oświatowej (SIO) to baza danych, w której gromadzone są informacje o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, w tym dane o wszystkich uczniach i nauczycielach (identyfikowani są numerem PESEL). Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesłać do SIO dane dotyczące m.in. liczby uczniów, nauczycieli.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska wielokrotnie podkreślała w ostatnich miesiącach, że jednym z celów reformy edukacji jest ochrona miejsc pracy nauczycieli, a zwolnienia to efekt niżu demograficznego. Podkreślała, że w ciągu dwóch lat przekształceń spodziewanych jest 10 tys. dodatkowych etatów dla nauczycieli.

Opublikowano: 2017-11-14

Źródło: Stefczyk.info


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy