Gorące wiadomości

Rzecznik Praw dziecka alarmuje: Musimy pokonać kryzys w psychiatrii dziecięcej

- Co drugi nastolatek padł ofiarą przemocy rówieśniczej, co szósty się okaleczał, a aż 7 proc. przyznaje się do próby samobójczej. Ponad 600 tys. młodych ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy psychiatrycznej, ale na wizytę czeka się miesiącami. Musimy pilnie podjąć nadzwyczajne działania, bo kryzys psychiatrii i psychologii dziecięcej pogłębiany pandemią doprowadzi do wielu tragedii - alarmuje ministrów Rzecznik Praw Dziecka.

Rzecznik Mikołaj Pawlak docenia rozpoczętą przez Ministerstwo Zdrowia reformę systemu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, ale na jej efekty trzeba poczekać kilka lat, a młodzi ludzie z problemami nie mają tyle czasu.

- "Czynników wpływających na obecną sytuację w psychiatrycznej opiece zdrowotnej nad osobami do ukończenia 18. roku życia jest dużo. Dlatego wprowadzanie rozwiązań w tym obszarze nie przyniesie efektu od razu. Znaczące efekty będą widoczne dopiero za kilka lat" - podkreśla Mikołaj Pawlak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Dlatego Rzecznik postuluje, by ministerstwa odpowiedzialne za pomoc dzieciom szukały alternatywnych rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom szybkie i fachowe wsparcie.

- "W obowiązku nas wszystkich jest to, by dzieci w Polsce mogły jak najszybciej uzyskiwać pomoc w rozwiązywaniu ich problemów i przeciwdziałać sytuacjom tragicznym w skutkach" - zaznacza Rzecznik w wystąpieniu do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

Mikołaj Pawlak zwraca uwagę, że wyjątkowo istotne znaczenie ma w tych przypadkach środowisko rodzinne, które wpływa na proces zdrowienia. Dlatego tak ważne są działania państwa na rzecz rodziny i osób lub grup potrzebujących oparcia społecznego. Zdaniem Rzecznika należy rozwijać i wzmacniać sieć pomocy udzielanej w ośrodkach interwencji kryzysowej, a także stworzyć możliwości koordynowania działań jednostek pomocy społecznej z podmiotami systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Rzecznik w swoich wystąpieniach przytacza alarmujące dane. Z analizy spraw wpływających do Biura Rzecznika i raportów organizacji badających problemy dzieci i młodzieży wynika, że nieletni coraz częściej podejmują zachowania o charakterze autodestrukcyjnym, wzrasta też liczba dzieci wymagających pilnego wsparcia.

- "Co szósty polski nastolatek w wieku 11-17 lat (16%) okaleczał się, a 7% badanych podjęło próbę samobójczą (pytano osoby w wieku 13-17 lat) - podaje Rzecznik za raportem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Raport 'Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci' wskazuje, że najbardziej powszechną kategorią krzywdzenia dzieci jest przemoc rówieśnicza. Ponad połowa respondentów badania (57%) padła jej ofiarą.

Tymczasem pomoc psychologiczna i psychiatryczna w Polsce cały czas opiera się w znacznej części na systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, który od lat boryka się z niedofinansowaniem, słabą dostępnością leczenia i brakiem kadr.

- "Sprawia to, że od kilkunastu lat dzieci oczekują na wizytę w poradni zdrowia psychicznego kilka miesięcy, a w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży często brakuje miejsc - powodując sytuację, w której małoletni pacjenci śpią na korytarzach na rozkładanych łóżkach i materacach" - wskazuje Rzecznik.

Opublikowano: 2020-11-20

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy