Gorące wiadomości

Drzewa blisko domu zmniejszają ryzyko depresji

Zieleń miejska w pobliżu miejsca zamieszkania może obniżać ryzyko depresji - dowodzą naukowcy w piśmie "Scientific Reports". Okazuje się to szczególnie ważne w czasie pandemii.

Codzienny kontakt z zielenią może zmniejszać u mieszkańców miast ryzyko depresji. Dlatego tak ważne jest uwzględnianie miejsca na zieleń miejską w planach urbanistycznych - piszą naukowcy z niemieckich ośrodków naukowych w Lipsku i Jenie.

Zespół powołuje się na kilka wcześniejszych badań psychologicznych, których konkluzje brzmią podobnie. Tym razem postanowiono jednak zastosować odmienną metodę, a mianowicie wziąć pod uwagę liczbę recept wypisywanych na antydepresanty. Zdaniem naukowców dzięki takiemu ilościowemu podejściu, można lepiej zobiektywizować wyniki.

Badacze starali się znaleźć współzależność między codzienną zielenią, z którą stykają się mieszkańcy miast lub jej brakiem, a liczbą recept na antydepresanty przepisywanych w okolicy. Wzięto pod uwagę prawie 10 tys. mieszkańców Lipska. Uwzględniono dodatkowe czynniki, które mogły mieć wspływ na depresję, takie jak zatrudnienie, płeć, wiek i masa ciała.

Okazało się, że większa liczba drzew w okolicy (poniżej 100 m od domu) związana jest z mniejszą liczbą recept na antydepresanty wypisywanych mieszkańcom. Ta korelacja była szczególnie widoczna w przypadku grup ryzyka, np. ludzi starszych czy z ograniczoną sprawnością ruchową.

Przyroda w zasięgu ręki, czy to widziana z okna, czy to w drodze po zakupy lub do pracy, jest ważna dla dobrej kondycji psychicznej. Naukowcy podkreślają, że ich wyniki badań są szczególnie istotne obecnie, w dobie pandemii koronawirusa, kiedy utrudnione jest podróżowanie i wszyscy skazani są na lockdown.

Zdaniem badaczy drzewa w miastach mogą nie tylko poprawić kondycję psychiczną mieszkańców, ale również łagodzić efekty zmian klimatu i przyczyniać się do zwiększania poziomu bioróżnorodności.

Opublikowano: 2021-02-14

Źródło: PAP - Nauka w Polsce


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy