Gorące wiadomości

Poczucie własnej wartości w polskich szkołach

Polska młodzież nie czuje się wspierana zarówno przez rówieśników, jak też nauczycieli. Z dostępnych danych wynika, że zaledwie 31% chłopców oraz 21% dziewcząt odczuwa wsparcie kadry dydaktycznej, co daje Polsce ostatnie miejsce w rankingu 44 krajów.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi, opracowało projekt szkolny #JestemzSOS, który porusza ważne dla dzieci tematy, takie jak: samoakceptacja, empatia i tolerancja, a także przeciwdziałanie cyberprzemocy.

- "Czas izolacji i brak kontaktów z rówieśnikami zachwiał poczuciem własnej wartości polskiej młodzieży , dlatego na zajęciach o samoakceptacji sprawdzamy co dobrego widzimy w sobie i w innych oraz czy łatwo nam o tym mówić. Omawiamy jak na samoakceptację może wpłynąć używanie różnego rodzaju filtrów w smartfonach, czyli o możliwościach i zagrożeniach nieumiejętnego używania nowej technologii." - mówi Katarzyna Kopczyńska-Kwiatek, koordynatorka projektu #JestemzSOS.

Lekcje są bezpłatne i zostały opracowane przez ekspertów Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, którzy na co dzień pomagają najbardziej potrzebującym dzieciom - porzuconym, osieroconym, a także tym z rodzin zagrożonych rozpadem. Warsztaty prowadzone są głównie przez mamy zastępcze SOS.

- "Poczucie wartości dzieci, które trafiają pod naszą opiekę jest ogromnie ważnym tematem, a odzyskanie tego poczucia jest bardzo ciężką drogą. Dzieciom, których samoakceptacja została mocno zachwiana, jest bardzo trudno dorównać swoim rówieśnikom ? chodzi zarówno o aspekt edukacyjny, jak też otwartość i wiarę we własne siły i możliwości. Jeśli tego zabraknie, to z trudem wejdą one w dorosłe życie. Będą żyły w poczuciu, że nie spełniają oczekiwań, że są gorsze od innych. A jako mechanizm obronny może pojawić się agresja czy brak szacunku dla siebie i innych osób." - mówi Małgorzata Klimas, mama SOS.

Warsztaty #JestemzSOS dedykowane są głównie uczniom klas 4-8 szkół podstawowych. Lekcja trwa 45 minut i prowadzona jest przez wideokomunikator lub osobiście. Szkołę może zgłosić rodzic, opiekun, dyrektor lub nauczyciel.

- "Jeśli chcesz, abyśmy w Twojej szkole przeprowadzili takie zajęcia, wejdź na naszą stronę jestemzsos org i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Czekamy na Was, zapraszamy!" - mówi Katarzyna Kopczyńska-Kwiatek, koordynatorka projektu #JestemzSOS.

Opublikowano: 2021-10-15

Źródło: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz