Gorące wiadomości

Polacy popierają zmianę prawa oświatowego

Zdecydowana większość badanych jest zdania, że rodzice powinni mieć możliwość wglądu w materiały do zajęć proponowanych szkołom publicznym przez organizacje pozarządowe oraz prawo decydowania, czy dane zajęcia mogą być przeprowadzone w szkole ? tak wynika z nowego sondażu Social Changes na zlecenie wpolityce.pl

W badaniu, którego wyniki opublikowano w niedzielę, zapytano respondentów, czy rodzice powinni mieć wgląd w materiały do zajęć proponowanych szkołom publicznym przez organizacje pozarządowe oraz prawo decydowania, czy dane zajęcia mogą być przeprowadzone w szkole.

Twierdząco odpowiedziało 73 proc. badanych (w tym 39 proc. "zdecydowanie tak", a 34 proc. "raczej tak"). Przeciwko było 13 proc. (z czego 6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 7 proc. "raczej nie"). 14 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, od 11 do 14 lutego 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1080 osób.

Nowelizacja, której projekt przygotowało MEiN pod kierownictwem prof. Przemysława Czarnka, przewiduje m.in., że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

Nowelizacja ma zapobiec m.in. prowadzeniu permisywnej edukacji seksualnej wśród dzieci przez tzw. "edukatorów seksualnych", bez wiedzy i zgody rodziców.

Portal zauważa, że prezydent Andrzej Duda do 3 marca musi podjąć decyzję, czy podpisze decyzję w sprawie nowelizacji prawa oświatowego, które wzmacnia pozycję kuratorów oświaty oraz rodziców w kwestii zajęć prowadzonych przez organizacje samorządowe.

Opublikowano: 2022-02-20

Źródło: TVP Info


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz