Gorące wiadomości

Rozpoczęły się konsultacje ws. nowej ustawy o zawodzie psychologa

Z inicjatywy min. Agnieszki Dziemianowicz-Bąk Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zawodzie psychologa. Jak zapewnia ministerstwo, celem regulacji jest podniesienie jakości udzielanych świadczeń, zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze wsparcia i zadbanie o interesy psychologów i psycholożek.

Projekt obejmuje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa, powołuje samorząd psychologów oraz ustala zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej psychologów.

Nowe regulacje sprawią, że nielegalne stanie się podawanie się za psychologa bez odpowiednich kwalifikacji i co za tym idzie bez prawa do wykonywania zawodu.

Zdaniem ministerstwa, proponowane przepisy pozwolą na uregulowanie rynku psychologów i wprowadzenie na nim jasnych zasad, a psycholog jest zawodem zaufania publicznego i dlatego powinien podlegać dodatkowym regulacjom, zapewniającym, że to zaufanie zasadza się na solidnych podstawach.

Projektowana ustawa wymusza powstanie samorządu psychologów, a co za tym idzie możliwość wprowadzania dalszych ograniczeń i regulacji zawodowych. Jedną z nich będzie Kodeks etyki zawodowej, który ma zagwarantować wysokie standardy wykonywania zawodu. Gdyby doszło do naruszenia standardu świadczeń, odbiorcy świadczeń psychologicznych będą mogli szukać pomocy i sprawiedliwości u rzecznika dyscyplinarnego samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy będzie też czuwać nad stałym podnoszeniem kwalifikacji psychologów. Będzie ich również obowiązywać tajemnica zawodowa, co zapewni lepszą ochronę prywatności odbiorców świadczeń. W przyszłości wszystkie zmiany legislacyjne dotyczące psychologów będą wymagały opinii samorządu zawodowego.

Opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt przewiduje między innymi:

  • wprowadzenie definicji świadczeń psychologicznych, które zostały wypracowane przez środowisko psychologów - stowarzyszenia i związki psychologów na wcześniejszych etapach prac nad regulacją zawodu psychologa,
  • określenie zasad uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu psychologa oraz prowadzenia listy psychologów,
  • wprowadzenie procedury uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu psychologa zarówno dla osób z Unii Europejskiej jak i cudzoziemców,
  • sprawowanie nadzoru przez ministra właściwego do spraw pracy nad samorządem zawodowym psychologów, który będzie sprawowany w zakresie i na zasadach określonych w ustawie,
  • powołanie dwustopniowego samorządu zawodowego psychologów, który będzie m.in. ustalał zasady etyki zawodowej, w celu zapewnienia standardów należytego wykonywania zawodu,
  • wprowadzenie instytucji opieki, której celem jest pomoc we wdrożeniu do wykonywania zawodu psychologa,
  • wprowadzenie systemu odpowiedzialności zawodowej psychologów.

Zgodnie z projektem psycholog uzyska prawo wykonywania zawodu z dniem wpisu na Regionalną Listę Psychologów, prowadzoną przez regionalną radę psychologów. Projekt przewiduje także, że od wniosku o wpis na listę psychologów pobierana będzie opłata w wysokości nie wyższej niż 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok.

Obecnie obowiązująca, wadliwa ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. nie funkcjonuje w praktyce. Z uwagi na liczne wady prawne i legislacyjne niemożliwe jest jej stosowanie, a samorząd psychologów nigdy się nie ukonstytuował. Skala wymaganych zmian (niemalże w każdym artykule ustawy) spowodowała konieczność opracowania projektu zupełnie nowej ustawy. Wadliwe prawo zostanie uchylone, a nowe przepisy mają być zgodne z normami Unii Europejskiej oraz obecnymi standardami legislacyjnymi.

Projekt ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów został przesłany w dniu 28 czerwca 2024 r. do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych, które potrwają do 28 lipca. Ustawa wejdzie w życie po utworzeniu samorządu zawodowego, który przejmie wszystkie kompetencje, o których mowa w projektowanej ustawie i rozpocznie tworzenie listy psychologów.

Projekt omawianej ustawy jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Opublikowano: 2024-07-02

Źródło: MPPiPS


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz