Gorące wiadomości

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia w marcu 2011 przedstawiono rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jest to dokument, który dość dokładnie prezentuje epidemiologię chorób psychicznych w ostatnich latach, oraz podaje nakłady finansowe NFZ na leczenie chorób i zaburzeń psychicznych. Ustala także politykę państwa na lata 2011-2015 w zakresie leczenia i profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych. Przewiduje zwiększenie wydatków NFZ na leczenie w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, promowanie leczenia środowiskowego, zwiększenia zatrudnienia w tym sektorze. Polityka państwa zmierza w kierunku rozwijania wsparcia środowiskowego, rozwój oddziałów dziennych i poradni. Szczególną uwagę kładzie na problem depresji, samobójstw, zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu, problemów związanych ze starzeniem się, chorób typu schizofrenicznego i afektywnych, profilaktyki.

Pozytywną informacją jest planowany wzrost zatrudnienia: np. liczba psychoterapeutów z certyfikatem zatrudnionych w służbie zdrowia ma wzrosnąć z 500 na chwilę obecną do 800 osób w 2015 roku a psychologów klinicznych z 1400 do 3800. Według statystyk, obecnie na 100 tys. leczonych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej przypada dwóch psychoterapeutów z certyfikatem (a np. psychologów klinicznych 9,5 na 100 tys.)! Można zastanawiać się, czy wzrost o tej skali rozwiąże aktualne problemy, jednak trend wydaje się pozytywny.

Rząd przewiduje stworzenie rady ds. zdrowia psychicznego, która będzie monitorowała realizację programu. Również każde województwo, a nawet powiat czy gmina będą musiały stworzyć własne zespoły koordynujące realizację Narodowego Programu na poziomie lokalnym oraz tworzyć własne (gminne, powiatowe) programy ochrony zdrowia psychicznego.


    Na podstawie tej samej ustawy, w związku z którą ma powstać rada ds. zdrowia psychicznego, działa już inna rada: rada ds. promocji zdrowia psychicznego, która w zasadzie ma te same zadania. A więc będziemy mieć już dwie rady, zajmujące się tym samym? Wygląda na to, że postęp w rozwoju biurokracji jest szybszy, niż wzrost nakładów na leczenie. Czy to możliwe, żeby rząd zapomniał o radzie ds. promocji? Działała przecież niezwykle prężnie i wydaje się niemożliwe, żeby rząd o jej istnieniu nie wiedział.
    [DZ]

Opublikowano: 2011-04-19

Źródło: inf. wł.


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz