Copyrights

Prawa autorskie

Prawa autorskie do artykułów publikowanych w portalu są własnością ich Autorów lub redakcji czasopism, w których zostały zamieszczone. Kopiowanie artykułów na inne strony internetowe wymaga uzyskania odpowiedniej zgody właściciela praw autorskich. Redakcja portalu, nie będąc właścicielem praw autorskich, nie jest władna udzielić takiej zgody.

Cytując fragmenty tekstu lub powołując się na opinię Autora, którego artykuł zamieszczono w portalu, prosimy o zamieszczenie nazwiska Autora, tytułu artykułu i odsyłacza do portalu (www.psychologia.net.pl).

W przypadku cytowania artykułów zamieszczonych w portalu w pismach specjalistycznych zalecane jest ponadto podanie w bibiografii daty uzyskania strony z sieci wwww i jej pełnego adresu, np: