Katalog • Andrzej Lipczyński, Aspekty prawne przemocy domowej

  Wstęp Od kiedy w społeczeństwie polskim zaczęto głośno mówić o zjawisku przemocy domowej, o jej konsekwencjach natury psychicznej, pojawia się problem, w jaki sposób skutecznie pomagać ofiarom.


 • Ela Kalinowska, Co psychoterapeutom przyniesie nowa ustawa? Omówienie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

  Ministerstwo Zdrowia ogłosiło (do dn. 12.09.2008) konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy "O niektórych zawodach medycznych", mającej wejść w życie z dniem 1.


 • Agata Rybus, Mediacja - sposób na rozwiązanie konfliktu

  Trudno nie zgodzić się z poglądem zaprezentowanym po raz pierwszy przez norweskiego socjologa i kryminologa Nils?a Christie, zgodnie z którym państwo zawłaszcza pojawiające się w jego ramach konflikty społeczne.


 • Maria Ryś, Niepotrzebna polityka prorodzinna

  Z wielkim entuzjazmem świętowano w Pałacu Prezydenckim podpisanie tzw. ustawy żłobkowej, ustalonej w trybie priorytetowym, tak szybkim, że nawet nie wszystkie media uchwyciły tempo prac, nie mówiąc o ogóle społeczeństwa, które o pracach nad ustawą, a zwłaszcza o tym, co zawiera, nie słyszało niemalże zupełnie.


 • Karolina Walczykowska, Prawa dziecka w aspekcie międzynarodowym a kwestie oświatowe

  Prawo międzynarodowe można potraktować jako punkt wyjścia refleksji nad ogólnymi prawami człowieka, a co się z tym wiąże prawami dziecka.


 • Michał Krygowski, Prawa ojca w kontekście przepisów dotyczących pochodzenia dziecka

  Polskie prawo, w tym przede wszystkim kodeks rodzinny i opiekuńczy, nie posługuje się pojęciem "prawo ojca", czy to w rozumieniu jakiegoś konkretnego prawa, czy też jako wiązki uprawnień.


 • Maciej Dziuban, Prawo a niepoczytalność

  Już prawo starożytnego Rzymu kształtujące się ponad pięć wieków przed początkiem naszej ery dostrzegało i regulowało problemy związane z zaburzeniami psychicznymi.


 • Edyta Dragun, Rodzina w świetle prawa

  Przemoc w rodzinie może nosić znamiona zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia. Wykroczeniem nazywamy czyny karalne o mniejszej szkodliwości społecznej, zaś przestępstwo rozumiemy w polskim prawie jako: "czyn człowieka, zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą ustawę określającą jego znamiona, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy" (za: Marek;.


 • Krystyna Dąbrowska, Rola zespołów interdyscyplinarnych w zapobieganiu przemocy domowej

  W trosce o nienaruszalność praw człowieka liczne organizacje międzynarodowe, jak np. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Trybunał Praw Człowieka, Rada Europy podejmowały szereg uregulowań zmierzających do eliminacji przemocy wobec kobiet i dzieci, a także wykluczenia przemocy domowej.


 • Andrzej Lebiedowicz, Udział biegłego seksuologa w procesie karnym

  Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej budzą w odbiorze społecznym negatywne reakcje repulsywne w stosunku do osoby sprawcy.


 • Andrzej Lebiedowicz, Zeznanie świadka w postępowaniu karnym

  Wstęp Pomimo dynamicznego rozwoju nauki i techniki, a wraz z nią kryminalistyki, dowody osobowe, a wśród nich świadkowie w dalszym ciągu stanowią najważniejsze źródła informacji o czynie zabronionym.