Katalog
 • Damian Janus, Historyczne początki psychoterapii

  Pojęcie psychoterapii nie jest jednoznaczne. Na czym bowiem polega specyfika oddziaływania psychoterapeutycznego? Co różni je od farmakologicznych (leki, zioła, ekstrakty Bacha i wszystko inne, co sprowadza się do chemicznych oddziaływań na organizm) lub fizykalnych metod leczenia psyche (począwszy od polewania zimną wodą, a skończywszy na elektrowstrząsach)? Wydawać się może, iż różnica jest oczywista - jest nią zastosowanie narzędzia w postaci mowy (rozmowy, dialogu, perswazji, sugestii).


 • Monika Zubrzycka - Nowak, Źródła autodestrukcji wyniesione z rodziny pochodzenia

  Często obserwujemy z boku osoby, które żyją w sposób niezrozumiały dla nas. Męczą się w swoich związkach, rodzinach czy miejscu pracy.


 • Zuzanna Celmer, Życiowe podróże

  W każdej kulturze znajdujemy mity i baśnie opisujące niezwykłe przygody przedstawianych w nich bohaterów.


 • Agata M. Aleksińska, Koncepcje osobowości - rozwój, funkcjonowanie, źródła zaburzeń

  Osobowość jest terminem wieloznacznie rozumianym i różnorodnie definiowanym. Zwraca na to uwagę Allport (1937 za: Hall, Lindzey, Campbell, 2004, s.


 • Bassam Aouil, Przestrzeń wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia człowieka

  Wstęp Wirtualny świat daje szereg możliwości wykorzystania jego w różnych celach: profesjonalnym, rozrywkowym, informacyjnym, komunikacyjnym.


 • Anne Ancelin Schützenberger, Tajemnice przodków. Ukryty przekaz rodzinny

  Żywa przeszłość i papuga dziadka Było lato, wcześnie rano.


 • Elżbieta Galińska, Terapia reparacyjna mężczyzn z egodystonicznym homoseksualizmem

  Na rynku wydawniczym pojawia się pierwsza w Polsce [1] pozycja naukowa dotycząca psychoterapii reparacyjnej mężczyzn o orientacji homoseksualnej.


 • Agnieszka Pisula, ADHD: rozpoznanie i leczenie

  ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi jest częstym, przewlekłym, obejmującym wszystkie sfery życia zaburzeniem psychicznym, dotykającym od 3 do 7 % populacji dzieci.


 • Dominika Mrozek, Asertywnie "Tak!"

  Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go na życie cudzym życiem. Nie dajcie się schwytać w pułapkę dogmatu, która oznacza życie według wskazówek innych ludzi.


 • Joanna Dulińska i Michał Duda, Baśnie i waśnie rodzinne

  Dawno temu pewien człowiek z rodziną wyruszył w drogę. Wędrowali wiele dni, by dotrzeć w jedno miejsce.


 • Adam Jaskólski, Charakterystyka zaburzeń nerwicowych w okresie starości

  Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. Sokrates Zaburzenia nerwicowe w okresie starości pojawiają się stosunkowo rzadko (Bilikiewicz 2006).


 • Magdalena Bryksa, Czy problem okaże się murem czy bramą?

  Wobec wszystkiego, co ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent.


 • Marta Horodelska, Czy psycholog może zachować neutralność światopoglądową?

  Z psychologiem tak jak z każdym fachowcem, czy to od hydrauliki, czy od porad prawnych - trzeba trafić.


 • Sebastian Szczepanowski, Czy psychoterapia zmienia mózg?

  Pracując jako psychoterapeuta psychodynamiczny, często zadaję sobie pytanie: co takiego dzieje się, na poziomie biologicznym w mózgach pacjentów, z którymi pracuję? Widziałem zmiany, które zachodzą w ich sposobie przeżywania siebie i świata, budowania relacji z innymi ludźmi, wyjaśniania spotykających ich zdarzeń i sytuacji.


 • Bogusław Włodawiec, Czym jest wybaczanie?

  Ćwiczenie Sprawdź, czy masz osobiste powody, by zainteresować się zagadnieniem wybaczania.


 • Iwona Zaniewska, Depresja i PTSD - współwystępowanie i leczenie

  Niskie poczucie własnej wartości, poczucie bezradności i beznadziejności, nadmierne lub nieuzasadnione poczucie winy, bezsenność.


 • Augustyn Patyk, Diagnoza dla potrzeb psychoterapii

  Jak podaje definicja, diagnoza (gr. diagnosis - rozpoznanie) w psychologii polega na opisie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki, wyjaśnianiu problemów w funkcjonowaniu tej jednostki oraz prognozie skutków zachowań i zjawisk i możliwości modyfikowania tego co problematyczne w funkcjonowaniu


 • Agnieszka Krystianc, Dlaczego ludzie zaniżają poczucie własnej wartości?

  Można powiedzieć, że żyjemy w czasach ciągłego pośpiechu - pośpiechu związanego z karierą zawodową, z realizowaniem siebie, pokonywaniem własnych ograniczeń.


 • Paulina Dobrzańska, Dlaczego mnie nie kochaliście? Wpływ braku miłości w dzieciństwie na dorosłe życie

  Dziecko, które jest źle traktowane nie przestaje kochać rodziców, przestaje kochać siebie.


 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Doceńmy rolę ojca

  Dziecko poprzez naśladowanie rodzica tej samej płci oraz poprzez obserwowanie różnic między płciami uczy się, kim jest i jakie role ma przyjmować jako dziewczynka lub jako chłopiec, a potem jako kobieta i mężczyzna.


 • Magdalena Sękowska, Dorosłe iluzje o istnieniu Świętego Mikołaja

  "Generalnie skrypt bazuje na dziecięcej teorii mówiącej o tym, że gdzieś istnieje sobie jakiś Święty Mikołaj, który przyniesie danej osobie prezent mający uwieńczyć jej życie.


 • Agata M. Aleksińska, Dysocjacje, czyli zaburzenia pamięci na tle emocjonalnym

  Wprowadzenie Miłośnicy polskiego kina z pewnością przypominają sobie scenę z filmu: „C.


 • Justyna Orłowska, Dziecko krzywdzone w rodzinie - mechanizmy przystosowania dziecka

  W przeszłości sfera seksualna człowieka była mocno związana ze sferą moralności. Na tym tle rodziły się panujące do dziś stereotypy i mity dotyczące etiologii oraz konsekwencji jakich doznają osoby krzywdzone.


 • Ewelina Łoboz, Dziecko rodzi się w głowie - psychologiczne aspekty niepłodności

  Tematyka niepłodności jest znacznie częściej poruszana niż kilkanaście lat temu. Jest to spowodowane głównie rozwojem medycyny oraz wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki leczenia niepłodności.


 • Agnieszka Widera - Wysoczańska, Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystanego seksualnie

  W trakcie prowadzonych wykładów podczas kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" uczestnicy zadają pytania dotyczące form postępowania psychologicznego z dzieckiem wykorzystanym seksualnie i jego rodziną.


 • Edyta Dragun, Grupowe formy pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy

  Badania wykazują, że wsparcie społeczne zmniejsza negatywne skutki traumatycznych wydarzeń. Skuteczność pomocy niesionej przez osoby z podobnymi problemami i przez profesjonalistów jest znacznie większa niż pomoc osób z najbliższego otoczenia.


 • Ela Kalinowska, Jak bezpiecznie korzystać z pomocy psychologicznej w internecie?

  Dowiesz się jak rozpoznać, czy dana oferta pomocy psychologicznej on-line jest wiarygodna. Czy warto jej zaufać, czy lepiej ją odrzucić.


 • Bogusław Włodawiec, Jak korzystać z psychoterapii?

  Jakie czynniki decydują o efektywności psychoterapii? W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że potrzebne są do tego: (1) odpowiedni terapeuta, (2) zaangażowany pacjent i (3) właściwa relacja terapeutyczna.


 • Bogusław Włodawiec, Jak radzić sobie ze złością?

  Skąd bierze się złość? Złość jest uczuciem, które skłania nas do agresji.


 • Maja Cader, Jak rozmawiać z dzieckiem z ADHD?

  Objawy ADHD dzielą sie na trzy grupy: nadruchliwość; impulsywność; zaburzenia uwagi.


 • Paweł Smółka, Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne?

  Definicja umiejętności interpersonalnych Synonimem terminu umiejętności interpersonalnych są takie pojęcia, jak umiejętności społeczne, umiejętności komunikacyjne, umiejętności interakcyjne, umiejętności relacyjne (Jakubowska, 1996; Spitzberg i Cupach, 2002; Riggio, Throckmorton i DePaola, 1990).


 • Adrianna Kruk, Jak wspierać samodzielność osoby z chorobą Alzheimera? Wskazówki dla rodziny opiekującej się chorym

  Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera lub inną chorobą otępienną, to nie lada wyzwanie. W Polsce opiekę nad chorym wciąż najczęściej podejmuje najbliższa rodzina, zwłaszcza współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo.


 • Damian Janus, Jak wybrać psychoterapeutę? Kilka nieprawomyślnych sugestii, kogo unikać

  Słyszy się nieraz różnorakie opinie o psychoterapii, zarówno jako takiej, jak i o jej poszczególnych nurtach.


 • Elżbieta Kalinowska, Kamień na drodze, czyli jak sprawić, aby ludzie się zaczęli liczyć z tobą?

  Trudno wyobrazić sobie, że człowiek, od którego wszyscy odwróciliby się plecami, byłby szczęśliwy. Trudno się żyje w społecznej próżni, trudno być szczęśliwym, gdy ludzie wokół są wrogo nastawieni.


 • rozmowa z Arturem Królem, Każdy jest w stanie dojść do pożądanych wyników i stać się pewnym siebie, wymaga to po prostu nieco pracy

  Z Arturem Królem, autorem książki "Pewności siebie - kompletna strategia wykorzystania własnego potencjału", wydanej w serii Samo Sedno wydawnictwa Edgard rozmawia Magdalena Mips.


 • Agnieszka Kozak, Każdy chce być ważny i wartościowy - kilka słów o asertywności

  Kluczem do relacji z innymi jest poznanie siebie, czyli samoświadomość. Jeśli chcemy budować dobre relacje z innymi, musimy zbudować uczciwą relację z samym sobą.


 • Małgorzata Moszko, Kontakt z uczuciami owocem psychoterapii

  Odkrywam, że być szczęśliwą, to być w zgodzie z własnymi uczuciami. Po wielu latach bolesnego poznawania siebie i stopniowego odsłaniania uczuć żywcem pogrzebanych, zaczęłam prawdziwie radośnie żyć.


 • Bogusław Włodawiec, Mit neutralności światopoglądowej psychoterapeuty

  Czy psychologia może być neutralna światopoglądowo? Już Marks zauważył, że istnieją nauki niepodatne na wpływ światopoglądów uprawiających je naukowców, takie jak np.


 • Agata M. Aleksińska, Moczenie nocne - diagnoza kliniczna i metody leczenia

  Moczenie jest jednym z wielu, nieuniknionym elementem okresu niemowlęctwa, dzieciństwa. W którym momencie należy upatrywać się w nim zaburzenia, wprowadzić diagnozę kliniczną, jakie wprowadzić leczenie? W niniejszym artykule w oparciu o analizę literatury, własną praktykę w zakresie psychoterapii dzieci, próbuję odpowiedzieć na powyższe pytanie.


 • Katarzyna, Moje doświadczenia z psychoterapią

  W Polsce psychoterapeuci, psychiatrzy i psycholodzy, osoby mające na celu dbanie o komfort życia psychicznego, są postrzegani bardzo negatywnie przez społeczeństwo.


 • Michael V. Pantalon, Motywacja błyskawiczna w praktyce

  Sala wypełniona osobistościami na wysokich stanowiskach z General Electric - wszyscy wpatrzeni we mnie, sceptyczni, poirytowani.


 • Stanisław Tokarski, Od przebaczenia do pojednania - psychologiczne uwarunkowania pojednania z Bogiem i ludźmi

  Problem przebaczenia i pojednania dotyczy zarówno głębokich relacji pomiędzy bliskimi sobie osobami, jak również szerokich przestrzeni społecznych, w tym międzynarodowych.


 • Damian Janus, Ofiara i oprawca w jednym, czyli rzecz o autoagresji

  W tym artykule pragnę powiedzieć kilka słów na temat zachowań autoagresywnych (autodestrukcyjnych), na temat tzw.


 • Agata M. Aleksińska, Padaczka w gabinecie psychoterapeuty

  Jakie sytuacje spotykają epileptyka? Czy psychoterapeuta może pomóc człowiekowi, który z powodu epilepsji doświadcza trudności życiowych? Jaka postawa psychoterapeuty w takiej sytuacji jest pożądana? Poniżej przedstawiam zapis rozmowy, która nawiązuje na powyższych pytań.


 • Artur Król, Pewność "siebie", czyli kogo?

  Poznaj siebie Ludzie mający problemy z pewnością siebie częstokroć mówią: "Nie potrafię bronić własnego zdania".


 • Lidia Grzesiuk, Poglądy na naukowe podstawy psychoterapii

  W dyskusjach poświęconych problematyce naukowych podstaw psychoterapii uczestniczyli głównie - choć nie tylko - autorzy akademickiego podręcznika psychoterapii: filozofowie - prof.


 • Ela Kalinowska, Pomoc psychologiczna on-line - korzyści i ograniczenia

  Wykorzystanie internetu do pomocy psychologicznej budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród specjalistów.


 • Marta Horodelska, Pomoc psychologiczna online

  Rosnąca liczba forów internetowych czy poradni online nasuwa pytanie: co sprawia, iż ludzie boją się, wstydzą tradycyjnych wizyt u psychologa? Na pewno trudne jest mówienie, podczas bezpośredniego kontaktu, o intymnych sprawach, problemach, komuś zupełnie obcemu.


 • Pomoc psychologiczna w internecie – rys historyczny

  Pomoc psychologiczna on-line jest dziedziną względnie nową, sięgającą swymi korzeniami początków samego internetu.


 • Marcin Jaroszewski, Poradnictwo psychologiczne dla średniozaawansowanych

  Poradnictwo psychologiczne jest być może najpowszechniej praktykowaną formą pomocy psychologicznej. Istniejąc w potocznej świadomości jako nowoczesna odpowiedź na naturalną skłonność do poszukiwania pomocy w osobie drugiego człowieka zyskuje znaczenie nowej wersji dawnej praktyki.


 • Damian Bobak, Poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia - podobieństwa i różnice

  Często pacjenci korzystający z pomocy psychologa sami tak naprawdę nie wiedzą z jakiej formy pomocy korzystają.


 • Katarzyna Marchewka, Katarzyna Sikora, Poza tabula rasa. Współczesne rozumienie postulatu neutralności światopoglądowej psychoterapeuty

  Autorki przedstawiają rozumienie postulatu zachowania przez psychoterapeutę neutralności światopoglądowej w perspektywie historycznej i współczesnej, ujętej w ramy kodeksów etycznych różnych stowarzyszeń terapeutów.


 • Izabela Pawłowska, Problemy z komunikacją w zaburzeniu autystycznym oraz możliwości terapii

  Autyzm należy do najpoważniejszych zaburzeń rozwoju dziecka, ponieważ obejmuje wiele jego sfer. Po raz pierwszy opisał je amerykański psychiatra Leo Kanner w 1943 roku.


 • Agata Aleksińska, Przeszkody w rozwoju autonomii godnościowej

  „Jaki jest pierwszy obowiązek człowieka? Odpowiedż jest krótka – być sobą.


 • Paulina Siwiec, Katarzyna Domańska, Psychoanalityczna terapia grupowa

  Czym jest psychoanalityczna terapia grupowa? Psychoanalityczna terapia grupowa jest długoterminową formą pomocy, która łączy w sobie założenia terapii grupowej z terapią psychoanalityczną.


 • Ewa Kędziora, Psychoterapia? Nie jestem wariatem!

  Na naszym ostatnim warsztacie w górach, jedna z uczestniczek opowiedziała anegdotkę, jak to musiała wyjść wcześniej z pracy, aby zdążyć na terapię, co usłyszawszy, znajoma jej osoba, powiedziała szybko:- Ciszej mów, bo jeszcze ktoś usłyszy! Mam wrażenie, że takie podejście jest jeszcze w Polsce spotykane często: terapia kojarzy się z akceptowalną już społecznie formą pomocy, ale osobom z "dużymi" problemami: alkoholikom, ofiarom przemocy domowej, ofiarom gwałtów czy katastrof itp.


 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Reakcje matek na ujawnienie przemocy i postępowanie psychologiczne

  Wprowadzenie W artykule tym podejmę próbę opisania zachowania matek, które zostały tu określone jako sprawczynie bierne wykorzystywania seksualnego, czyli takie, które ze względu na różne uwarunkowania psychologiczne wykazują problemy w ochranianiu swojego dziecka przed przemocą seksualną dziejącą się w rodzinie i poza nią.


 • Bogusław Włodawiec, Refleksje po lekturze książki "Psychoterapia bez makijażu"

  Książka "Psychoterapia bez makijażu" przedstawia rozmowy psychologa społecznego, dra Tomasza Witkowskiego z kilkoma pacjentami niezadowolonymi z przebiegu ich psychoterapii oraz rozmowy z psychoterapeutami, których Autor poprosił o skomentowanie danego przypadku.


 • Damian Bobak, Relacja terapeutyczna w psychoterapii psychodynamicznej

  Wielu pacjentów trafiających do gabinetów psychoterapeutów psychodynamicznych jest zaskoczonych, że terapeuta w swoich interpretacjach i komentarzach odnosi się do relacji pacjent - terapeuta.


 • Damian Janus, Sposoby dyskredytacji psychoterapii - analiza

  Mówi się już od dłuższego czasu o "modzie na psychoterapię". Ponoć ogromne tłumy ludzi ponaglane "stresem współczesnego życia" postanawiają "oddać się w ręce" specjalistów.


 • Kinga Kocjan, Sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zawodzie psychoterapeuty

  Praca w zawodzie psychoterapeuty to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie, polegające na ciągłym stykaniu się z ludzkim cierpieniem.


 • Agnieszka Kulewska, Starość - lęk i obawa czy może wyzwanie współczesności?

  Starzec zawsze z łatwością znajdzie młodzieńców mądrych mądrością wieku. [.


 • Andrzej Lipczyński, Stres pourazowy w wyniku gwałtu i potrzeba wsparcia społecznego

  Traumatyczne przeżycia ofiary gwałtu zakłócają relacje pomiędzy nią a środowiskiem społecznym, nadwerężają jej strukturę „ja”, poczucie bezpieczeństwa i przynależności oraz przywiązania.


 • Magdalena Sękowska, Syndrom 'ja wiem lepiej', czyli dramat zamknięcia

  - "Panie doktorze, czy ja wyzdrowieję? - Tak, na pewno będzie pani zdrowa.


 • Bartosz Kleszcz, Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w pracy z padaczką

  Artykuł powstał, aby pogłębić wiedzę na temat rozumienia padaczki oraz sposobów radzenia sobie z nią, który stanowi naukowo poparte wzmocnienie lub alternatywę wobec terapii medycznej.


 • Daria Jarema-Celmer, Terapia dorosłych dzieci alkoholików

  Najskuteczniejsza terapia dorosłych dzieci alkoholików (DDA) odbywa się podczas terapii grupowej. Indywidualne sesje z terapeutą pełnią funkcje diagnostyczno-konsultacyjną.


 • Steven Levenkron, Abby Levenkron, Terapia nadużyć seksualnych

  Często mówi się, że trzeba zerwać z tożsamością ofiary i przejąć kontrolę. Osoby zajmujące się leczeniem kobiet molestowanych w dzieciństwie podkreślają, że taka właśnie transformacja jest szalenie istotna.


 • Marta Żurowska, Terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniu stresowym pourazowym u osób starszych - przegląd piśmiennictwa

  Zaburzenie stresowe pourazowe (ang. post traumatic stress disorder - PTSD) jest specyficzną konsekwencją doświadczenia traumatycznego, w której charakterystyka stresora jest jednym z kryteriów diagnostycznych.


 • Roman Ciesielski, Transkulturowość a psychoterapia pozytywna Nossrata Peseschkiana

  Wprowadzenie Psychoterapia pozytywna wg N.


 • Chip Heath, Dan Heath, Trzy zaskakujące zasady związane ze zmianą

  Pewnej soboty w 2000 roku niczego niepodejrzewający kinomani zjawili się w kinie na przedmieściach Chicago, by obejrzeć popołudniową projekcję filmu akcji Godzina zemsty z Melem Gibsonem.


 • Tomasz Trzciński, Twoje sny to ty

  Sny fascynują ludzi od zarania dziejów. Dla wielu są produktem irracjonalnej wyobraźni, która nie szczędzi nam koszmarnych wizji, bądź też boskich uniesień.


 • Tomasz Trzciński, Warto być asertywnym

  Blokowanie emocji jest niestety bardzo charakterystycznym zjawiskiem w kulturze europejskiej, jak i amerykańskiej.


 • Anna Kuraszyńska, Wymarzona praca i idealne ciało

  Wymarzona praca, czyli w poszukiwaniu spełnienia Jaka jest Twoja wymarzona praca? Co uwielbiasz robić w wolnych chwilach? Według prawa dharmy każdy człowiek rodzi się z jakimś specjalnym, wyjątkowym talentem, który powinien rozwinąć, a następnie służyć światu.


 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Zaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie

  Wprowadzenie Rodziny, w których dochodzi do przemocy seksualnej, charakteryzują się społeczną izolacją rodziców lub dziecka; nieobecnością jednego rodzica; dystansem pomiędzy matką a dzieckiem; zaniedbywaniem dziecka; przedwczesnym macierzyństwem; brakiem wyraźnych granic międzypokoleniowych i odwróceniem ról; głębokimi konfliktami malżeńskimi i niesatysfakcjonującymi relacjami seksualnymi; pasywnością żony lub jej bezsilnością i zależnością; chorobami somatycznymi lub psychosomatycznymi żony lub męża; separacją rodziców; częściej u ojców brakiem kontroli nad własną agresywnością; brakiem więzi uczuciowych między ojcem a córką, co to nie sprzyja hamowaniu potrzeb seksualnych.


 • Jacek Świst, Zmodyfikowany trening relaksacyjny Arnolda Lazarusa

  Przeżycia psychiczne i kondycja fizyczna są wzajemnie sprzężone. Nie uzewnętrznione uczucia magazynują się w mięśniach prowadząc czasem do zachwiania równowagi zdrowotnej organizmu.


 • Sebastian Szczepanowski, Psychoterapia - skuteczna pomoc czy też moda naszych czasów?

  Wiele osób zmagających się z małymi i dużymi problemami dnia codziennego staje zwykle, pod wpływem rad znajomych czy też przeczytanych w mediach artykułów, przed dylematem: Gdzie szukać pomocy? Kto może mi jej udzielić? A może psychoterapia? Tylko.