Katalog  • David Silverman, Sens i nonsens badań jakościowych

    Badacze jakościowi twierdzą, że nie powinniśmy zakładać, iż techniki stosowane w badaniach ilościowych są jedynymi, jakie pozwalają wyciągać trafne wnioski z badań jakościowych czy terenowych.