Katalog
 • Andrzej Augustynek, Komunikacja interpersonalna

  Człowiek jest istotą społeczną. Żeby funkcjonować w społeczeństwie musi komunikować się z innymi jego członkami.


 • Katherine Adams, Gloria J. Galanes, Złe nawyki w słuchaniu

  Większość ludzi nie słucha dobrze. Większość uczestników półgodzinnej dyskusji, których obserwowałyśmy, nie była w stanie wymienić przedstawianych pomysłów możliwych rozwiązań, głównych kwestii poruszonych w rozmowie czy podjętych decyzji.


 • Edyta Starostka, Kompetencje społeczne, a możliwości interpersonalne

  Żyjemy w otoczeniu rodziny, przyjaciół, znajomych, ludzi mijanych na ulicach. Życie publiczne, zawodowe, osobiste w ogromnej mierze zależy od oddziaływania, zachowania innych osób, grup i społeczności (Aronson E.


 • Andrzej Augustynek, Czy świadkowie są wiarygodni?

  Dla sędziów i prokuratorów bezpośrednio, a pośrednio praktycznie dla nas wszystkich, istotne jest to, czy świadkowie zeznając, opisują to, co rzeczywiście się wydarzyło, czy też zniekształcają minione wydarzenia.


 • Bassam Aouil, Przestrzeń wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia człowieka

  Wstęp Wirtualny świat daje szereg możliwości wykorzystania jego w różnych celach: profesjonalnym, rozrywkowym, informacyjnym, komunikacyjnym.


 • Izabella Anna Zaremba, Tajemnice dobrej rozmowy