Katalog • Andrzej Augustynek, Percepcja podprogowa

  Istota zjawiska Percepcja podprogowa (subliminalna) jest procesem rejestrowania informacji bez świadomości ich spostrzegania.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Polityka, media i "rzeczywistość" cz. 1.

  Wprowadzenie Kiedy dysponujemy wiedzą na temat NLP i rozwinęliśmy choćby podstawowe umiejętności, jakich ono dostarcza, to warto stosować je następnie we wszelkich dziedzinach naszego życia.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Polityka, media i "rzeczywistość" cz. 2.

  Public Relations i gra na emocjach Nie handlujemy obrazami, lecz rzeczywistością.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Polityka, media i "rzeczywistość" cz. 3

  Język wpływu i agresywne metafory Nasza praca polega na dawaniu ludziom nie tego, czego chcą, ale tego, co my uważamy, że powinni dostać.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Teorie spiskowe, cz 2.

  Toczyliśmy wojnę w najwznioślejszym celu, jaki zdolny jest wymyślić człowiek: walczyliśmy o wolność i niepodległość narodu.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Teorie spiskowe, cz. 1.

  Dlaczego większość ludzi nie zadaje Wielkich Pytań? Ponieważ odpowiedź, jaką mogą na nie otrzymać, może nie być taka, jakiej oczekują.