Nasz Autor

Damian Janus

Damian Janus

Przez większą część swojej młodości interesowałem się lotnictwem, poszedłem nawet na studia o specjalności lotnictwo... Ukończyłem jednak psychologię, filozofię i religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na trzecim roku studiów rozpocząłem szkolenie psychoterapeutyczne w terapii Gestalt, na piątym roku w ramach praktyk próbowałem stosować psychoterapię w poradni psychosomatyki dla młodzieży w Krakowie. Byłem bardzo zaangażowany i, o dziwo, pomogłem czternastolatce, która cierpiała na konwersyjne zaburzenia chodu.

Później szkoliłem się w psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalizie w różnych ośrodkach. Własną analizę przechodzę w szkole lacanowskiej. Szkoliłem się także, mniej intensywnie, w hipnozie i pracy z ciałem.

Kilka lat temu wybrałem się na warsztat Berta Hellingera i poczułem wagę i znaczenie procesów, jakie odkrywają ustawienia systemowe. Ukończyłem szkolenie w tej metodzie. Obecnie sam ją stosuję i staram się zarówno klinicznie, jak i teoretycznie powiązać ją z psychoanalizą.

Moje doświadczenie zawodowe to kilka lat pracy na oddziale psychiatrii, praca w poradni uzależnień i poradni zdrowa psychicznego oraz staże na różnych oddziałach szpitalnych oraz w poradni psychiatrycznej dla dzieci. Prowadziłem także zajęcia dydaktyczne: na psychologii UJ, na pedagogice i socjoterapii w Uniwersytecie Pedagogicznym, na AGH, w szkołach policealnych, oraz szkolenia dla pracowników socjalnych, członków komisji przeciwalkoholowych itp.

Zajmuję się psychoterapią psychoanalityczną, jako metodą długoterminową, oraz ustawieniami systemowymi, jako terapią ultrakrótką. Adres mojej strony: www.psycholog-krakow.net.pl.

Publikacje:


  • Psychopatologia a religia. Strukturalne zbieżności pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a religią, Eneteia, Warszawa 2004, stron 326, dofinansowanie KBN
  • Wiedza a gnoza - psychologia akademicka a psychologia głębi, w: Oblicza gnozy, Nomos, Kraków 2000
  • Nerwica a religia, w: "Albo albo. Problemy psychologii i kultury 3/2003", Eneteia, Warszawa
  • Psychika jako taka. Zagadnienie sfery wewnątrzpsychicznej, w: "Albo albo. Problemy psychologii i kultury 3/2006", Eneteia, Warszawa
  • Rzeczywistość wirtualna a rzeczywistość psychiczna. Gry komputerowe a kształtowanie ię zaburzonej osobowości - publikacja pokonferencyjna, Kraków
  • Funkcja cyberfantazji. Uzależnienie od gier komputerowych - kilka uwag z pozycji psychoanalitycznej - publikacja pokonferencyjna, Kraków
  • Metoda ustawień systemowych wg.Berta Hellingera - rozdział w podręczniku psychoterapii pod redakcją L. Grzesiuk.