Nasz Autor

Elżbieta Kalinowska

Elżbieta Kalinowska

Nazywam się Elżbieta Kalinowska, jestem psychologiem, psychologiem klinicznym i psychoterapeutą.

Psychologiem - w 1996r. ukończyłam studia na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Psychologiem Klinicznym – w 2001 r. w ramach szkolenia podyplomowego uzyskałam specjalizację Io z psychologii klinicznej. Psychologia kliniczna zajmuje się diagnozowaniem i pomaganiem osobom z różnego rodzaju zaburzeniami i chorobami. Zrówno chorobami i zaburzeniami psychicznymi jak i problemami wynikającymi z poważnych chorób somatycznych np. chorób krążenia, problemów neurologicznych, cukrzycy.

W ramach specjalizacji odbywałam staże zarówno na oddziałach psychiatrycznych (Akdemii Medycznej i Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie), jak i oddziałach rehabilitacji kardiologicznej (Istytut Kardiologii w Warszawie), neurologicznej (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) oraz w Poradni Psychosomatycznej (Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza w Warszawie)

Psychoterapeutą – ponieważ zawodowo zajmuję się pomaganiem różnym osobom w zmianie destrukcyjnych nawyków (związanych z jedzeniem, nadmiernym wykorzystywaniem internetu itp.), wychodzeniu z uzależnienia (alkoholizm, narkotyki), radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami życiowymi, problemami w związkach partnerskich i relacjach z dziećmi.

Pracowałam na Oddziale Odwykowym Szpitala Psychiatrycznego dla osób uzależnionych od alkoholu. Od 1998 roku współpracowałam z Ośrodkiem Terapii Uzależnień „Olcha”, dla którego opracowałam i wraz z zespołem realizuję program ambulatoryjnej terapii uzależnienia od narkotyków.Obecnie pracuję w Prywatnym Ośrodku Terapii "Polana".

Pomagając osobom, kieruję się przekonaniem, że problemy wynikają z tego, iż człowiek nie wykorzystuje w pełni wszystkich zasobów (sił psychicznych) jakimi dysponuje. Zadaniem psychoterapii (wg. tej koncepcji) jest pomóc człowiekowi zasoby te wydobyć i wykorzystać do zmiany, do osiągnięcia swojego celu – co oznacza polepszenie jakości życia i samopoczucia.

Taki rodzaj pomagania nazwany jest Terapią Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. Jest to rodzaj terapii krótkoterminowej tzn. kończącej się po kilku sesjach. Jest to możliwe dzięki temu, że terapia ma jedynie uruchomić proces zmian, można to porównać z przewróceniem jednego klocka w długim rzędzie, ustawionych jedna za drugą części domina.

Pracuję i mieszkam w Warszawie,jestem mężatką i mam dwoje dzieci, o których ciągle jeszcze można powiedziec „małe”.

Kontakt

   e-mail: e.kalinowska@psychologia.net.pl; tel. 503-012-481